Logotype Program Biljetter Medlemssidor

Mjölby Stadsmusikkår

Svantes liv med musiken!


Omslag till Svantes Bok

I boken "Mitt liv med musiken" kan du läsa om Svante Johanssons karriär inom Mjölbys musikliv. I boken sammanfattas ett 70-årigt omväxlande och givande musikliv som betytt mycket för musiklivet i Mjölby. Musiken har präglat Svantes liv, både som yrkesman och som ideellt arbetande föreningsmedlem. I boken beskrivs i ett tjugofemtal kapitel Svantes historia från barndomen på Skänningevägen, skolgången på Norra Skolan och realskolan till utbildningen till kantor och musiklärare. I boken nämns Birger Noréns hjälp under hans utbildning till kantor. Boken spänner från de första tonerna i Mjölby Folkskolors Gossmusikkår med Sven Jönsson som lärare till jazzfestivaler med Mjölby Storband och tävlingar med Mjölby Stadsmusikkår till vad man spelade på dansbanorna på 1950- och 1960-talen. Boken beskriver Svantes lyckade arbete med att utveckla två mjölbyorkestrar till att bli bland de mest meriterade i Sverige. Svante berättar också hur musikskolan/kulturskolan under hans tid som chef utvecklats och hur elever fått framgångar på olika sätt. Vidare berättas om hur musik fått en plats i Mjölbys kulturliv och gjort den tillgänglig för många. Hur musik blivit Mjölbys ”själ”.

Boken har skrivits ur minnet med hjälp av pressklipp och arkivmaterial från flera föreningar. Svante har också haft hjälp av musikerkollegorna Sune Björk och Rolf Nilsson. Sune har hjälpt till genom att leta i arkiv, att rota bland pressklipp och att formulera de texter som finns i boken. Rolf har gjort bokens layout och haft kontakten med bokförlaget.

Boken kan köpas via de ovan nämnda utgivarna och Mjölby hembygdsförening.

Pressröster om boken!

På nedanstående länkar kan ni läsa Correns och Östgötatidningens reportage om boksläppet.

Reportage i Corren. (Endast tillgänglig för prenumeranter)

Reportage i Östgötatidningen.

Logotype MSMK

Våra samarbetspartners

ICA Supermarket Mjölby

Blåklintsbuss

Charlottas Fashion

Figurina

Blomsterhjärtat

Studieförbundet Vuxenskolan