Logotype Program Biljetter Medlemssidor

Mjölby Stadsmusikkår

Historia


ABF:s Musikkår, Mjölby
Den äldsta handlingen i Mjölby Stadsmusikkårs arkiv är en "Årsrapport från musikcirkel". Organisatör för denna cirkel var ABF:s lokalavdelning i Mjölby. Av rapporten framgår att cirkeln haft sexton deltagare. Cirkeln slutrapporterades i maj 1939. Cirkelledare hade varit P H Edgar och övningarna hade hållits i en slöjdsal i Centralskolan, nuvarande Vasaskolan. Ett år senare rapporterades cirkeln som ABF:s Musikkår och arton personer hade deltagit. Båda åren hade femtiofem övningar hållits. Innan studiecirkeln startades hade ABF tagit initiativet till inköp av de instrument och noter den nedlagda "Musikföreningen Göta" efterlämnat. Efter underhandlingar med stadens myndigheter och fackliga och politiska organisationer om ekonomiskt stöd köptes noterna och instrumenten för 500 kronor.

Under verksamhetsåret 1939.1940 valdes den första styrelsen och den 22 februari 1940 antogs de första stadgarna. Kassaomslutningen detta verksamhetsår var drygt 600 kronor.

Nästa verksamhetsår hade medlemsantalet ökat till tjugofyra. Tjugo gånger hade musikkåren medverkat med konsert- och marschmusik vid enskilda och offentliga tillställningar. Detta år köptes de första uniformspersedlarna, tjugofem uniformsmössor. Under våren 1951 startades någon som kallades ungdomscirkeln, Cirkeln var tänkt som en vidareutbildning av de "gossar" som lämnat Gossmusikkåren. Verksamheten drevs ABF:s Musikkårs regi och kom senare att bli Mjölby Ungdomsmusikkår (1956 inrättade musikkåren på försök en elevkår och man sade att försöket utföll till allmän belåtenhet. Man sade också att det betydde "att ABF:s rekrytering teoretiskt kan anses säkrad". Den elevkår man menade kallar sig numera Mjölby Ungdomsmusikkår.)

Ur ett styrelseprotokoll från den 14 januari 1954 kan man läsa att Sven-Åke Johansson antagits som medlem. Under 1957 diskuterade ABF:s Musikkårs styrelse ett förslag om en sammanslagning med Mjölby Janitscharkår till en ny musikkår med arbetsnamnet Mjölby Stadsmusikkår. Ett föreningsmöte avslog styrelsens förslag.

1960 genomfördes den tidigare diskuterade sammanslagningen av Mjölby Janitscharkår och ABF:s Musikkår. Den nya musikkåren antog namnet Mjölby Stadsmusikkår. Medlemsantalet blev ändå inte speciellt stort då ganska få musiker från Janitscharkåren fortsatte att spela i Stadsmusikkåren.

Mjölby Janitscharkår
Eftersom Mjölby Janitscharkår inte lämnat protokoll eller dylikt vidare till den sammanslagna musikkåren är det svårt att så här långt efteråt kunna ge en beskrivning av vad som hänt. Det som här finns med har till stora delar hämtats ur protokoll från andra organisationer och ur minnet ur musikanter verksamma på den tiden.

Mjölby Janitscharkår bildades år 1945 efter att några år funnits i en lösare organisation kallad Alliansorkestern. Medlemmarna var ofta dansmusiker eller kom från Frälsningsarméns eller Missionskyrkans orkestrar. I orkestern fanns också många militärmusiker, som efter kriget fått söka sig till civila arbeten. 1946 fick Janitscharkåren sitt första kommunala anslag. Det var 200 kronor. Året efter skaffades de första uniformspersedlarna. Uniformen bestod i en ljusblå skärmmössa.

År 1953 var kung Gustav VI Adolf i Mjölby på sin Eriksgata. Den 14 maj spelade Mjölby Janitscharkår för kungen vid Kungshögahemmet och musikkårens dirigent, Erik Brutsner, fick tillfälle att hälsa på kungen. (Denna dag togs det foto som finns i detta program. Det kan nämnas att även ABF:s Musikkår spelade för kungen denna dag och på den kåren togs också foto samma dag.)

Till sommaren 1954 skaffade Janitscharkåren ny uniform. Den var svart och liknade den uniform som ABF:s Musikkår hade. Av de tjugoåtta musikanter som fanns på ett foto från detta år fortsatte åtta stycken i den senare sammanslagna musikkåren.

Om man frågar forna medlemmar i Janitscharkåren, om vad som var typiskt för orkestern, får man svaret att man i den kåren var friare och satte spelglädjen i första rummet. Musikkåren gjorde inte många inomhuskonserter och antalet framträdanden per år vad högst tio. De turnéer man gjorde gick inte utanför Östergötland.

Mjölby Janitscharkårs dirigenter var i nämnd ordning: Boström, Gösta Eskemyr, Erik Brutsner och Sigurd Modeer. Tamburmajorer var Jarild Larsson och Sixten Lantz.

Mjölby Stadsmusikkår
Rekryteringsproblem präglade år 1961 trots sammanslagningen. Värnpliktstjänstgöringar drabbade verksamheten hårt. Hela saxofonsektionen var borta av detta skäl. År 1962 fick musikkåren för första gången ställa in spelningen på Valborgsmässoafton, då alltför många musiker var engagerade på annat håll som dansmusiker. 1965, däremot, var första året som Stadsmusikkåren medverkade vid Valborgsmässofirandet på Väderkvarnsbacken i Skänninge.

1966 bytte orkestern dirigent i och med att Jim Lindeborg ersatte Birger Norén. Dirigentbytet innebar en något annorlunda inriktning av repertoaren, med större tonvikt på populärmusik. Svante Johansson var detta år vicedirigent. På hösten började ett samarbete med Mjölby Ungdomsmusikkår att bära frukt. Flera av Ungdomsmusikkårens äldre musiker deltog i Stadsmusikkårens repetitioner.

Som en följd av samarbetet hade en grupp bildats för att spela storbandsjazz. Gruppen administrerades av Mjölby Stadsmusikkår och hade sitt första offentliga framträdande 1967. Musikkårens styrelse beslutade att gruppens namn skulle vara Mjölby Storband.

År 1969 var det dags för musiktävling, något man inte ägnat sig åt på sexton år. Det var inte många musiker som hade någon erfarenhet av det. Tävlingen ägde rum vid en musikstämma i Värnamo och Mjölby Stadsmusikkår kom på fjärde plats. Under sommaren gjordes sex konserter på den i Hembygdsgården föregående år färdigställda musikestraden. Under september gjordes en resa till Österrike tillsammans med storbandet. På grund av att Jim Lindeborg flyttade till Skåne övertogs dirigentskapet i början av året av Svante Johansson.

Under åren som följt har Mjölby Stadsmusikkår utvecklats till en framstående orkester. Man har vid flera tillfällen tävlat i WMC, World Music Contest, som avgörs vart fjärde år i holländska Kerkrade och numera har status som officiella VM för blåsorkestrar. Det har även blivit ett flertal deltagande i SM för blåsorkestrar. Orkestern har även gjort en mängd resor till olika europeiska länder. Svante Johansson avgick hösten 2012 som dirigent och konstnärlig ledare. Han ersattes då av Tomas Herrgårdh som ordinarie dirigent.

Sedan hösten 2016 är Jan Selim Mjölby Stadsmusikkårs ordinare dirigent, han var tidigare vicedirigent sedan 1969. Han fick med kort varsel kliva upp på dirigentpulten när Tomas Herrgårdh tragiskt avled efter en tids sjukdom.

Logotype MSMK

Våra samarbetspartners

Blåklintsbuss